Firma: InformaceArt Metal Sp.j. je polský výrobce historického , stylového a moderního veřejného osvětlení , včetně prvků městského mobiliáře.

Firma má vlastní projektové – modelářské dílny a jednotlivé oddělení výroby a výroby vlastních světelných bodů, včetně vývoje. V současné době nabízíme 1500 variant kombinací světelných bodů. Množství se zvyšuje každým rokem na základě modních trendů, požadavků zákazníků.

Art Metal Čechy s.r.o. je technicko obchodní firma zabývající se prodejem výrobků se značkou ART METAL. Dále vytváří návrhy soustav venkovního osvětlení , včetně technické podpory projektantům a státní zprávě v oblasti zpracování pasportů, generelů veřejného osvětlení , návrhů světelně technických opatření na pozemních komunikacích (osvětlování přechodů pro chodce atd.) . Další činností je provádění světelně technických měření venkovních scén dle ČSN EN 13201-4 a rozborů jasů pomocí digitální fotografie.

Sídlo firmy je v překrásné krajině Lapina – Gdaňska.

 

Máme také varšavskou větev.

 

 

Firma má vlastní projektové - modelářské dílny a jednotlivé oddělení výroby a výroby vlastních světelných bodů, včetně vývoje. V současné době nabízíme 1500 variant kombinací světelných bodů. Množství se zvyšuje každým rokem na základě modních trendů, požadavků zákazníků.

Art Metal Čechy s.r.o. je technicko obchodní firma zabývající se prodejem výrobků se značkou ART METAL. Dále vytváří návrhy soustav venkovního osvětlení , včetně technické podpory projektantům a státní zprávě v oblasti zpracování pasportů, generelů veřejného osvětlení , návrhů světelně technických opatření na pozemních komunikacích (osvětlování přechodů pro chodce atd.) . Další činností je provádění světelně technických měření venkovních scén dle ČSN EN 13201-4 a rozborů jasů pomocí digitální fotografie.Newsletter Heliport Heliport - More information Heliport Heliport Heliport - More information Heliport