Realizace: Reference

Łódź

Na základě ukončení realizace historické části Piotrowské třídy v městě Lódž a osazení světelnými body v parteru této třídy vyráběnými Vaší firmou . Chci poděkovat firmě Art Metal za příkladnou spolupráci s vojvodským památkovým ústavem při vývoji a výrobě světelného bodu ( Lodžský pastorál )Uvedený typ lampy byl velice dobře přijat obyvateli města a jeho návštěvníků. Přejeme si aby vzniklá spolupráce pokračovala i při dalších realizacích obnovy města protože výrobky jsou provedeny ve vysoké kvalitě výroby.

S úctou,
Viceprezident města Łódź
Bolesław Parzyjagła

Zielona Góra

Energetický závod Zielona Góra nainstaloval na území města 20 kusů stylových lamp veřejného osvětlení výrobce fa Art Metal. Esteticky vyrobený hliníkový odlitek stožáru nevytváří žádné problémy s jeho údržbou, vzhled stožáru velice dobře zapadl do staré zástavby města a splňuje svoji funkci. Jednoduchá montáž světelného bodu usnadnila práci našim montérům při realizaci.

Ředitel Energetického závodu
inż. Euzebiusz Duchoń

Pszczyna

Energetický závod Pszczyna GGL spol. s.r.o. na základě výběrového řízení vybral výrobky fa Art Metal z velké nabídky firem zabývajících se výrobou historického osvětlení. Na základě dohody s vojvodským památkovým ústavem byli pro historickou zónu města která se skládá z náměstí, přilehlých uliček a parků vybrány lampy typů A1a, A3a, AW. Kvalita výrobků, estetické provedení, bezpečnost a informace od třetích osob nám pomohlo při volbě výběru výrobce. Dalším z důvodů výběru bylo dodání výrobků v požadovaném termínu. Při realizaci uvedené zakázky byli všechny termíny plněny včas. Firma Art Metal je firmou která velice dobře spolupracuje a zasluhuje slova uznání.

Více prezident závodu
mgr inż. Mieczysław Kowalczuk

Łeba

Město Leba na základě výběrového řízení vybralo výrobky fa Art Metal z velké nabídky firem zabývajících se výrobou historického osvětlení. Esteticky vyrobený hliníkový odlitek stožáru nevytváří žádné problémy s jeho údržbou v přímořských klimatických podmínkách. Kvalita výrobků, estetické provedení, bezpečnost a informace od třetích osob nám pomohlo při volbě výběru výrobce. Dalším z důvodů výběru bylo dodání výrobků v požadovaném termínu. Firma Art Metal je firmou která velice dobře spolupracuje a zasluhuje slova uznání.

Za úřad starosty města
mgr inż. Rafał Dawid

Newsletter Heliport Heliport - More information Heliport Heliport Heliport - More information Heliport